Novinky

D55 Otrokovice, obchvat JV

19. 12. 2019
Postup výstavby „D5505 Otrokovice obchvat JV“:

 

V roce 2019 byla realizovaná převážná většina přeložek inženýrských sítí, kdy bylo provedené přeložení kmenového vedení vysokého napětí 22KV v délce cca 2600m a dalších přidružených objektů elektrického vedení. Současně bylo dokončeno 9 přeložek plynovodů včetně vysokotlaku DN 500.

Probíhají přeložky vodovodů. Největší přeložka vodovodu 2x DN 300 + 1x DN 200 délky 554m byla dokončena 08/2019.

Současně s přeložkami inženýrských sítí probíhá budovaní zemních těles násypů hlavní trasy a těžba zářezu a realizace ostatních silničářských objektů, jako jsou obslužné komunikace vedoucí podél trasy obchvatu nebo veřejnosti patrné objekty budoucího zvýšeného kruhového objezdu a navazujících ramp v prostoru u Napajedel včetně rampy „SO 110 přeložka silnice III/49724“ vedoucí do Napajedel.

Na stavbě D5505 jsou vyprojektovány 4 mosty a opěrná zeď. Založení dvou mostů navazujících na severovýchodní obchvat Otrokovic D5504 bude zahájeno 01/2020. Most SO 201 v Pohořelické křižovatce je v realizaci, kdy je dokončena spodní stavba a 04/2020 bude realizována nosná konstrukce. U mostu SO 205 u Napajedel byla dne 23.11.2019 realizována nosná konstrukce celkové kubatury vice než 1100m3 betonu, kdy tato betonáž probíhala v kuse 16h a beton byl dovážen současně ze třech betonáren. Dále probíhá výstavba opěrné zdi SO 220 o celkové délce 314m. Pilotové založení zdi je téměř dokončeno a s ohledem na počasí bude v zimních měsících probíhat betonáž základů opěrné zdi.

 

Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.
Ok