Novinky

D55 Otrokovice, obchvat JV

26. 1. 2021

 

Kalná voda z přívalových dešťů by již neměla ohrožovat majetek obyvatel Kvítkovic. Tato městská část Otrokovic leží v blízkosti budovaného jihovýchodního obchvatu města. Stát nyní získal stavební povolení na pozemkové úpravy, které umožní vybudování patřičných opatření. Jejich smyslem je zamezit škodám vznikajícím vlivem přívalových srážek. Úpravy pomohou zadržet vodu a umožní její pozvolné vsakování. Dále dojde k omezení vodní eroze půdy.

 

Přebytečná voda stékající z okolních polí bude odvedena do kanalizace a do vodoteče. Rozšířena bude také síť polních cest, které byly přerušené stavbou dálničního obchvatu. Pro záchyt srážek jsou navrženy dvě retenční nádrže. Práce začnou zhruba v polovině letošního roku, přičemž dokončení je v plánu v roce 2023. Samotný 3,1 km dlouhý obchvat Otrokovic bude zprovozněn ještě letos.

Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.
Ok