27. 12. 2021
 
Nájezd na obchvat je zrekonstruovaný
13. 12. 2021
 
Úsek bude od roku 2022 zpoplatněný

STAVBA

NOVINKY

 • Nájezd na obchvat je zrekonstruovaný

  27. 12. 2021
  více  
 • Úsek bude od roku 2022 zpoplatněný

  13. 12. 2021
  více  
 • Obchvat začal sloužit řidičům

  5. 11. 2021

ÚČEL STAVBY

Stavba „D55 Otrokovice, obchvat JV“ je součástí připravovaného tahu dálnice D55, která svým severním směrem povede na Hulín – zde bude tvořit významnou dálniční křižovatku s D1 a D49.

Stavba je umístěna v katastrálních územích obcí Napajedla, Pohořelice u Napajedel a Kvítkovice u Otrokovic. Na severu se JV obchvat připojuje na realizovanou stavbu „D55 Otrokovice, obchvat SV“, dále trasa pokračuje jižně od obce Kvítkovice a končí severně od města Napajedel, před řekou Moravou.

Ve směru na jih bude navazovat na jihovýchodní obchvat připravovaná stavba „D55 5506 Napajedla–Babice“, most SO 201.

Jedná se o novostavbu dálnice kategorie D 25.5/120, směrově uspořádané jako dělený čtyřpruh. Součástí tohoto úseku dálnice je mimoúrovňová křižovatka Napajedla a služební sjezdy pro budoucí SSÚD (stavba střediska nebyla součástí stavby JV obchvatu). Celková délka úpravy je 3140 m.

Hlavní trasa dálničního JV obchvatu Otrokovic začíná přibližně 150 metrů za budoucím novým mostem přes řeku Moravu. Osa nové dálnice je od stávající silnice I/55 odsazena vpravo tak, že dálnice v začátku úseku nezasahuje do průjezdného profilu této silnice. Na opačném konci je předmětný dálniční úsek napojen v km 3,140 na dokončenou stavbu D55 Otrokovice obchvat SV.

Dálnice D55 (stavba 5505 Otrokovice obchvat JV) navazuje na již realizovaný severovýchodní obchvat a tvoří tak část silničního obchvatu Otrokovic, který s definitivní platností vyloučí veškerou tranzitní dopravu z intravilánu města. Dopravní zátěž na silnici I/55 dlouhodobě patří k největší na české komunikační síti.

Realizací této stavby bylo dosaženo vyloučení tranzitní dopravy z průjezdního úseku města Otrokovice, což vedlo k podstatnému omezení exhalací a hluku z dopravy, a tedy k podstatnému zlepšení životního prostředí v Otrokovicích. Ke snížení hlukové zátěže obyvatel města došlo výstavbou trojice protihlukových stěn v celkové délce 1819 m.

HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Harmonogram byl aktualizován k 5. 2021

Dne 5. 11. 2013 bylo vydáno stavební povolení na tři objekty, čímž se zafixovala platnost územního rozhodnutí. Na konci roku 2016 vydalo MŽP závazné stanovisko EIA dle § 23a zákona č. 100/2001 Sb. K vydání stavebního povolení na hlavní trasu bylo nutné získat výjimku z chráněných živočichů. Všechny potřebné pozemky pro stavbu jsou od začátku dubna 2018 ve vlastnictví státu. Ministerstvo dopravy vydalo 24. 5. 2018 stavební povolení.

Terénní práce předstihového archeologického průzkumu byly ukončeny v 06/2018. Poté probíhal záchranný archeologický průzkum. Výběrové řízení na zhotovitele stavby bylo dokončeno. Nejlepší nabídku podala společnost EUROVIA CS, a.s. – 708 864 764 Kč bez DPH. Smlouva na stavbu byla podepsána 14. srpna 2018. Stavba byla slavnostně zahájena 3. října 2018. Provoz v polovičním profilu v režimu 1+1 (v levém jízdním pásu) byl spuštěn 29. 6. 2021. Zároveň byla do počátku listopadu uzavřena silnice I/55 (v ulici Kvítkovická), a to kvůli stavbě okružní křižovatky a napojení silnice I/55 na dálniční obchvat. Ke slavnostnímu zprovoznění stavby došlo 4. listopadu 2021.

EIA ZP UR SP VZ ZS UP
06/2005 08/2015 08/2006 05/2018 08/2016 10/2018 11/2021

Význam zkratek:

EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VZ: Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu
zobrazit vše
Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.
Ok