18. 8. 2021
 
Pokračuje stavba okružní křižovatky
10. 8. 2021
 
Opraví se příjezd na dálnici

STAVBA

NOVINKY

 • Pokračuje stavba okružní křižovatky

  18. 8. 2021
  více  
 • Opraví se příjezd na dálnici

  10. 8. 2021
  více  
 • Nový úsek dálnice je bez poplatku

  14. 7. 2021

ÚČEL STAVBY

Stavba „D55 Otrokovice, obchvat JV“ je součástí připravovaného tahu dálnice D55, která svým severním směrem povede na Hulín – zde bude tvořit významnou dálniční křižovatku s D1 a D49.

Vzhledem k předpokládaným značným intenzitám dopravy na silnici I/55, je počítáno se zprovozněním hlavní trasy a stavebních objektů,které umožní připojení na stávající silnici I/55, před kompletním dokončením ostatních objektů stavby.

Stavba je umístěna v katastrálních územích obcí Napajedla, Pohořelice u Napajedel a Kvítkovice u Otrokovic. Na severu se obchvat JV připojí na realizovanou stavbu „D55 Otrokovice, obchvat SV“, dále trasa pokračuje jižně od obce Kvítkovice a končí severně od města Napajedel, před řekou Moravou. Ve směru na jih bude navazovat na jihovýchodní obchvat připravovaná stavba „D55 Napajedla–Babice“.

Jedná se o novostavbu dálnice kategorie D 25.5/120, směrově uspořádané jako dělený čtyř pruh. Součástí stavby je mimoúrovňová křižovatka Napajedla a služební sjezdy pro budoucí SSÚD. Celková délka úpravy je 3140 m.

Hlavní trasa rychlostní silnice D55 JV obchvatu Otrokovic začíná přibližně 150 metrů za budoucím novým mostem přes řeku Moravu. Osa nové dálnice je od stávající silnice I/55 odsazena vpravo tak, aby stavba v začátku úseku nezasahovala do průjezdného profilu této silnice. Na opačném konci je předmětný silniční úsek napojen v km 3,140 na dokončenou stavbu D55 Otrokovice obchvat SV.

Projekt dálnice D55 stavba 5505 Otrokovice obchvat JV navazuje na již realizovaný severovýchodní obchvat a tvoří tak část silničního obchvatu Otrokovic, který s definitivní platností vyloučí veškerou tranzitní dopravu z intravilánu města. Stávající dopravní zátěž na silnici I/55 dlouhodobě patří k největší na české komunikační síti.

Realizací této stavby bude dosaženo vyloučení tranzitní dopravy z průjezdního úseku města Otrokovice, což povede k podstatnému omezení exhalací a hluku z dopravy a tedy k podstatnému zlepšení životního prostředí v Otrokovicích. Ke snížení hlukové zátěže obyvatel města dojde výstavbou trojice protihlukových stěn v celkové délce 1819 m.

HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Harmonogram byl aktualizován k 5. 2021

Dne 5. 11. 2013 bylo vydáno stavební povolení na tři objekty, čímž se zafixovala platnost územního rozhodnutí. Na konci roku 2016 vydalo MŽP závazné stanovisko EIA dle § 23a zákona č. 100/2001 Sb. K vydání stavebního povolení na hlavní trasu bylo nutné získat výjimku z chráněných živočichů. Všechny potřebné pozemky pro stavbu jsou od začátku dubna 2018 ve vlastnictví státu. Ministerstvo dopravy vydalo 24. 5. 2018 stavební povolení, stavba by měla začít ještě v roce 2018.

Výběrové řízení na zhotovitele stavby je dokončeno. Terénní práce předstihového archeologického průzkumu byly ukončeny v 06/2018. Nyní probíhá záchranný archeologický průzkum. Nejlepší nabídku podala společnost EUROVIA CS, a.s. – 708 864 764 Kč bez DPH. Smlouva na stavbu byla podepsána 14. srpna 2018. Stavba byla slavnostně zahájena 3. října 2018. Zprovoznění stavby se předpokládá v říjnu 2021.

EIA ZP UR SP VZ ZS UP
06/2005 08/2015 08/2006 05/2018 08/2016 10/2018 2021

Význam zkratek:

EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VZ: Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu
zobrazit vše
Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.
Ok